O Nás.

"Architektúra začína architektom !"

 • Našou filozofiou a zároveň hlavnou devízou je súlad kvality, spoľahlivosti, prístup ku každému detailu a individuálny prístup ku klientom. Nech je investorom verejná inštitúcia, firma či súkromná osoba, spolupráca s nami vždy nielen spokojnosť s výsledkom, ale aj minimum starostí spojených so vznikom dokumentácie, s priebehom povoľovacích konaní aj vlastné realizáciou stavby. Svojim klientom preto štandardne ponúkame okrem kompletnej projektovej dokumentácie nielen inžiniersku činnosť a autorský dozor, ale napríklad aj pomoc pri výbere dodávateľa. Spolupracujeme s renovovanými výrobcami s ktorými dolaďujeme celkový dizajn riešeného objektu. Pre rozhodovací proces každého človeka je zásadný mať jasnú predstavu. Vďaka používaniu najmodernejšieho softvéru sme schopní priebežne zoznamovať investora s budúcim vzhľadom objektu. Vizualizácie sú štandardnou súčasťou každej štúdie. Moderné technológie sú každodennou súčasťou našej práce. Výhodnosť ich sledovanie a znalostí ocenia predovšetkým tí klienti, pre ktorých je dôležitá téma znižovania energetickej náročnosti budov. My poskytujeme aj v tomto ohľade maximálny servis. Prianiam a potrebám investorov vychádzame maximálne v ústrety aj pri optimalizácii používaných technológií a výrobkov.

Stavebno - architektonické služby:

 • Štúdia / vizualizácia
 • Projekt pre územné povolenie
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Projekt stavby
 • Projekt búracích a rekonštrukčných prác
 • Zameriavacie služby

Dizajnérske služby :

 • Štúdia / vizualizácia
 • Projekt interiéru
 • Projekt pre realizáciu
 • Dizajn nábytku
 • Zameriavacie služby

 • ARKY je integrovaná globálna firma dizajnu a architektúry, ktorá spája dynamický tím stratégov/ futuristov, výskumných pracovníkov, architektov, inžinierov a priemyselných špecialistov poháňaný riešiť najväčšie problémy našim klientom a "spoločnosti. Naša sila je naša schopnosť využiť informácie od našich klientov. Naša firma je zámerne postavená tak, aby podporovala túto vysokú úroveň multidisciplinárneho myslenia, čo umožňuje našim tímom, aby posúdila situáciu zo všetkých uhlov a identifikovať príležitosti na zlepšenie, analizovanie a komunikovanie z úradmi ešte pred samotným návrhom. Tento synergická metóda nám umožňuje identifikovať a spojiť kreatívne nápady vo všetkých odvetviach a geografických oblastiach.

Kontaktujte Nás